Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Amaç Kapsam

AMAÇ
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi’nin hedefi; dergimiz aracılığı ile bilimsel yayınların tüm tıp alanında eğitim verilen öğrencilere, uzmanlık ve doktora öğrencilerine, araştırmacılara, bilfiil sağlık alanında hizmet veren tüm hekimlere ulaşarak hastalık bilgisi, tedavi şekilleri, korunma yöntemlerindeki gelişimleri ulaştırmaktır.
Ayrıca dergimizde etik kuralları çerçevesinde, tarafsız bir değerlendirme yaparak, danışman hakemlerin tecrübelerini yazarlara aktarmasını sağlamak, yazara bilimsel makalenin nasıl yazılması gerektiği konusunda bakış açısı kazandırmak ve ülkemizde yayınlanan makalelerin bilimsel değerinin üst seviyelere çıkartılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

KAPSAM
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi uluslararası düzeyde nitelikli, sürekli ve genel tıp konusunda özgün, periyodik olarak klinik ve bilimsel açıdan en üst düzeyde aynı zamanda danışman ve yazar açısından “çift-kör” sistemine göre değerlendirilen orijinal araştırmaları yayınlamaktır. Bununla birlikte eğitim ile ilgili temel yenilikleri kapsayan derlemeler, editöre mektuplar, olgu sunumları da yayınlar.Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale