Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
ARAŞTıRMA
1.
Acil Serviste Artmış Kan Amonyak Düzeyinin Prognostik Değerliliği
Prognostic Value of Increased Blood Ammonia Levels in Emergency Department
Rabia Birsen Tapkan, Utku Murat Kalafat, Serkan Doğan, Ali Sağlık, Alp Yılmaz, Doğaç Niyazi Özüçelik
doi: 10.5222/iksstd.2019.83723   2019; 11 - 1 | Sayfalar 43 - 47

DERLEME
2.
Ototoksik İlaçlar ve İç Kulağa Etkileri
Ototoxic Drugs and Their Effect to Inner Ear
Murat Kocyigit
doi: 10.5222/iksst.2017.091   2017; 9 - 3 | Sayfalar 91 - 95

ARAŞTıRMA
3.
Çocuklarda kasık fıtığı ve hidrosel: 27 yıllık deneyim
27 years’ experience in children with inguinal hernia and hydrocele
Seyithan Özaydın, Zahit Mahmut, Süleyman Çelebi, Cemile Beşik Başdaş, Ünal Güvenç, Serdar Sander
doi: 10.5222/iksst.2016.015   2016; 8 - 1 | Sayfalar 15 - 19

DERLEME
4.
Prematüre Yenidoğanlarda Patent Duktus Arteriosus
Premature Newborns with Patent Ductus Arteriosus
Sultan Kavuncuoğlu, Esin Yıldız Aldemir
doi: 10.5222/iksst.2016.001   2016; 8 - 1 | Sayfalar 1 - 9

5.
Kan ve Kan Bileşenleri ile Bulaşan Enfeksiyon Etkenleri ve Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT) Yönteminin Önemi
Infectious Agents Transmitted by Blood and Blood Component and Impacts of Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT)
Ümit Savaşçı, İsmail Yaşar Avcı
doi: 10.5222/iksst.2016.125   2016; 8 - 3 | Sayfalar 125 - 134

ARAŞTıRMA
6.
AA Amiloidoz Tanısı Alan Hastaların Etyolojisinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of the Primary Etiologies of AA Amyloidosis
Ali Bakan, Alihan Oral, Sabahat Alışır Ecder, Abdullah Özkök, Ömer Celal Elçioğlu, Güşah Şaşak Kuzgun, Kübra Aydın Bahat, Ali Rıza Odabaş
doi: 10.5222/iksst.2018.43954   2018; 10 - 3 | Sayfalar 113 - 116

OLGU SUNUMU
7.
Karın ağrısı olgusu; rektus kılıf hematomu
A case of abdominal pain; rectus sheath hematoma
Mansur Kürşad Erkuran, Arif Duran, Musa Kaya, Hayrettin Meftun Kaptan
doi: 10.5222/iksst.2016.111   2016; 8 - 2 | Sayfalar 111 - 113

ARAŞTıRMA
8.
Sefal Hematomlu Yenidoğan Tedavisinde Cerrahi Gerekli mi ?
Is the Surgery Necessary at the Neonatal Cephalohematoma ?
Abuzer Güngör, Melih Üçer, Şevki Serhat Baydın
doi: 10.5222/iksstd.2019.82612   2019; 11 - 2 | Sayfalar 75 - 79

DERLEME
9.
Çocuklarda Vertigoya Yaklaşım
Management of vertigo in children
Kürşat Bora Çarman, Coşkun Yarar
doi: 10.5222/iksst.2016.010   2016; 8 - 1 | Sayfalar 10 - 14

ARAŞTıRMA
10.
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğindeki Bisitopeni Tanılı Çocuk Hastaların Geriye Dönük Klinik ve Etiyolojik Değerlendirilmesi-Tek Merkez Deneyimi
Retrospective Analysis of Children Diagnosed with Bicytopenia Clinically and Etiologically in Kanuni Sultam Süleyman Training and Research Hospital Pediatric Department: A Single Center Experience
Gonca Keskindemirci, Altay Abdullayev, Gönül Aydoğan, Nuray Aktay Ayaz, Deniz Tuğcu, Arzu Akçay, Zafer Şalcıoğlu, Ferhan Akıcı, Helen Bornaun
doi: 10.5222/iksst.2016.075   2016; 8 - 2 | Sayfalar 75 - 80

11.
Bartolin Bezi Marsupiyalizasyonu Yapılan İki Yüz Otuz Olgunun İncelenmesi
Evaluation of 230 Cases of Bartholin Gland Marsupialisation
Berna Aslan Çetin, Begüm Aydoğan Mathyk, Hale Çetin, İbrahim Polat
doi: 10.5222/iksstd.2019.40427   2019; 11 - 2 | Sayfalar 98 - 101

12.
Yutulan Yabancı Cisimlerin Oluşturduğu Gastrointestinal Cerrahi Sorunlar
Formed of ingested foreign bodies Gastrointestinal Surgery Problems
Seyithan Özaydın, Meltem Erol, Süleyman Çelebi, Cemile Başdaş, Ünal Güvenç, Birgül Karaaslan, Serdar Sander
doi: 10.5222/iksst.2016.106   2016; 8 - 2 | Sayfalar 106 - 110

DERLEME
13.
Genel Cerrahide ERAS Protokolünün Değerlendirilmesi
Evaluation of ERAS Protocol in General Surgery
Sevinç Dağıstanlı, Mustafa Uygar Kalaycı, Yasin Kara
doi: 10.5222/iksst.2018.43043   2018; 10 - 50 1 | Sayfalar 9 - 20

14.
Postpartum kanamanın önlenmesi ve yönetimi
The prevention and management of postpartum hemorrhage
Başak Kaya, Salim Sezer
doi: 10.5222/iksst.2017.079   2017; 9 - 2 | Sayfalar 79 - 85

OLGU SUNUMU
15.
İdrar renginde koyulaşmanın nadir bir nedeni: ALKAPTONÜRİ
A Rare Cause of Dark Urine: ALCAPTONURIA
Ebru Şahin, Betül İlhan Bayram, Necla Yüce, Özgür Okumuş, Fatih Süheyl Ezgü, Ozan Özkaya
doi: 10.5222/iksst.2017.037   2017; 9 - 1 | Sayfalar 37 - 39

ARAŞTıRMA
16.
Açıklanamayan İnfertilitede Klomifen Sitrat ile Ovulasyon İndüksiyonunda Gebeliğe Etki Eden Faktörler
Predictive Factors Affecting Pregnancy in Ovulation Induction with Clomiphene Citrate in Unexplained Infertility
Nadiye Köroğlu, Gonca Yetkin Yıldırım, Esra Nur Tola, Berna Aslan Çetin, Kübra Bağcı Çakmak, İbrahim Polat
doi: 10.5222/iksstd.2019.58661   2019; 11 - 1 | Sayfalar 48 - 52

17.
Fetal anomali nedeniyle ileri gebelik haftalarında yapılan terminasyonlar: 229 olgunun değerlendirilmesi
Late termination of pregnancy due to fetal abnormalities: An analysis of 229 cases
Ahmet Tayyar, Deniz Kanber Acar, Uğur Turhan, Zeynep Gedik Özköse, Ali Ekiz, Alper Gezdirici, Elif Yılmaz Güleç, İbrahim Polat
doi: 10.5222/iksst.2018.023   2018; 10 - 1 | Sayfalar 12 - 17

18.
Kliniğimizin CVS Tecrübesi ve Sonuçları: Üç Yıllık
Results And Experience Of In Our Clinic: Three Year Analysis
Efser Öztaş, Sibel Özler, Abdullatif Bakır, İpek Savaşçıoğlu Keskin, Dilek Uygur
doi: 10.5222/iksst.2016.081   2016; 8 - 2 | Sayfalar 81 - 87

DERLEME
19.
Böbrek Biyobelirteçleri: Derleme
Renal Biomarkers: Review
Hüseyin Koçan, Şiir Yıldırım, Enver Özdemir
doi: 10.5222/iksst.2016.071   2016; 8 - 2 | Sayfalar 71 - 74

ARAŞTıRMA
20.
Adneksiyal Kitlelere Klinik Yaklaşımda Kliniğimizin Deneyimi ve Patolojik Bulgular
The experience of our clinic in clinical approach to the adnexal masses and pathological findings
Hacer Uyanıkoğlu, Sibel Sak, Ahmet Berkiz Turp, Adnan Incebıyık, Neşe Hilali, Muhammet Erdal Sak
doi: 10.5222/iksst.2018.019   2018; 10 - 1 | Sayfalar 32 - 35

Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale