Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Prematüre Yenidoğanlarda Patent Duktus Arteriosus []
. 2016; 8(1): 1-9 | DOI: 10.5222/iksst.2016.001  

Prematüre Yenidoğanlarda Patent Duktus Arteriosus

Sultan Kavuncuoğlu, Esin Yıldız Aldemir
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Patent Duktus Arteriosus özellikle çok düşük doğum ağırlıklı prematürelerde (<1500 gr, <32 hafta) önemli bir morbiditedir. Erken neonatal dönemde hemodinamik bozukluklar, kalp yetersizliği, solunum sıkıntısı ve/veya mekanik ventilasyon gereksinimi en sık karşılaşılan klinik bulgulardır. Tedavide kullanılan prostoglandin inhibitörlerinin yararları ve komplikasyonları ile ilgili yapılan birçok çalışmada farklı görüşler ortaya atılmış, proflaktik ve kurtarma tedavisi konusunda metaanalizler Cochrane Library’de yapılmış ancak hala tedavi konusunda tam bir görüş birliğine varılamamıştır. Bu derlemede riskli prematürelerde Patent Duktus Arteriosus’a yaklaşımda fizyopatoloji, tanı ve tedavi seçenekleri ve literatürde önerilen izlem protokolü sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: patent duktus arteriosus, prostoglandin inhibitörleri


Premature Newborns with Patent Ductus Arteriosus

Sultan Kavuncuoğlu, Esin Yıldız Aldemir
Kanuni Sultan Süleyman Education And Research Hospital

Patent ductus arteriosus is an important cause of morbidity especially in extremly low birth weight infants (<1500 gr, <32 gw). Hemodynamic instability, heart failure, dyspnea, and/or requirement of mechanical ventilation are the most common clinical signs.
In this review, pathophysiology, diagnosis and treatment strategies with prostoglandin inhibitors in patent ductus arteriosus and clinical trial protocol that is suggested for high-risk preterm infants in literature derived from the metaanalysis of Cochrane Libraray are presented.

Keywords: patent duktus arteriosus, prostoglandin inhibitors


Sultan Kavuncuoğlu, Esin Yıldız Aldemir. Premature Newborns with Patent Ductus Arteriosus. . 2016; 8(1): 1-9

Sorumlu Yazar: Sultan Kavuncuoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale