Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Bartolin Bezi Marsupiyalizasyonu Yapılan İki Yüz Otuz Olgunun İncelenmesi []
. 2019; 11(2): 98-101 | DOI: 10.5222/iksstd.2019.40427  

Bartolin Bezi Marsupiyalizasyonu Yapılan İki Yüz Otuz Olgunun İncelenmesi

Berna Aslan Çetin1, Begüm Aydoğan Mathyk2, Hale Çetin1, İbrahim Polat1
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, İstanbul
2North Carolina Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Chapel Hill, NC, USA

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, Bartolin absesi nedeniyle marsupiyalizasyon yapılan olguları incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2011-Ocak 2018 tarihleri arasında hastanemizde Bartolin absesi nedeniyle marsupiyalizasyon yapılan 230 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, Bartolin abselerinin yeri, büyüklüğü, başvuru şikayetleri, postoperatif gelişen komplikasyonlar kayıt edildi. Vaginal doğum yapan ve yapmayan hastaların verileri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşını 31,78±7,24 olarak saptadık. Gravida ve parite ortalama değerleri sırasıyla 1,75 ve 1,45’ti. Hastaların 62’si nullipar iken, 160 hasta vaginal doğum, 8 hasta sezaryen ile doğum yapmıştı. En sık başvuru şikayeti %60 ile ağrı iken 2. en sık başvuru şikayeti disparoniydi. Vaginal doğum yapan grupta nüks daha fazla saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bartolin absesi daha önceden bu bölgede cerrahi girişim öyküsü olan, genç yaştaki, cinsel aktif bireylerde daha sık görülmektedir. Marsupiyalizasyon, diğer işlemlere göre daha kolay bir işlemdir, hastanede kalış süresi ve operasyon süresi diğer işlemlere göre daha kısadır.

Anahtar Kelimeler: Bartolin bezi, abse, marsupiyalizasyon


Evaluation of 230 Cases of Bartholin Gland Marsupialisation

Berna Aslan Çetin1, Begüm Aydoğan Mathyk2, Hale Çetin1, İbrahim Polat1
1Department of Gynecology and Obstetrics, Kanuni Sultan Süleyman Training and Resarch Hospital, İstanbul, Turkey
2University of North Carolina, Chapel Hill, NC, USA, Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Reproductive Endocrinology and Infertility

INTRODUCTION: The aim of our study is to examine the Bartolin gland abscess marsupialisation cases.
METHODS: Medical records of 230 patients who underwent Bartolin gland abscess marsupialization in our hospital between January 2011 and March 2017 were retrospectively reviewed. Patients' demographic data, location and size of Bartholin abcess, complaints of admission and postoperative complications were recorded. The data of patients who did or did not have vaginal delivery were compared.
RESULTS: The mean age of the patients was 31.78 ± 7.24. Gravida and parity mean values were 1.75 and 1.45, respectively. While 62 patients were nulliparous, 160 patients had vaginal delivery and 8 patients had cesarean section. The most common complaint was pain with 60% and the second most common complaint was dyspareunia. Recurrence was more frequent in the vaginal delivery group.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Bartholin abscess is more prevalent in young, sexually active individuals who have a history of surgical intervention in Bartholin gland region. Marsupialisation is an easier procedure than other procedures, the length of hospital stay and the duration of operation are shorter than other procedures.

Keywords: Bartholin gland, abscess, marsupialisation


Berna Aslan Çetin, Begüm Aydoğan Mathyk, Hale Çetin, İbrahim Polat. Evaluation of 230 Cases of Bartholin Gland Marsupialisation. . 2019; 11(2): 98-101

Sorumlu Yazar: Berna Aslan Çetin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale