Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Genel Cerrahide ERAS Protokolünün Değerlendirilmesi []
. 2018; 10(1): 9-20 | DOI: 10.5222/iksst.2018.43043  

Genel Cerrahide ERAS Protokolünün Değerlendirilmesi

Sevinç Dağıstanlı, Mustafa Uygar Kalaycı, Yasin Kara
Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanes Genel Cerrahi Kliniği i/i̇stanbul

İlk olarak Kuzey Avrupa merkezli çalışmalar ile başlayan ERAS protokolünün geliştirilmesi ile postoperatif fizyolojik fonksiyonların düzenlenmesi amaçlanmıştır. Hastanın hastalık ve hastane döneminde geçirdiği tedavi deneyiminin standart, ölçülmüş, iyileştirilmiş bir süreç hâline getirilmesi için çalışılır. Operasyon öncesi, operasyon ve operasyon sonrası dönemde standart bakı ile hastalık sürecini yönetme disiplini gerektirir.
Hastanın hekim, hemşire hastabakıcı da dâhil tüm sağlık uygulayıcısı ekip ile koordineli bilinçli, geliştirilmiş aktif bir şekilde uyumu şarttır. Bu sürecin yönetimi, tedaviye müdahil olan tüm sağlık personelini içerir. Genel cerrahi disiplininde de ilk olarak kolorektal cerrahi ile başlamış
olmakla beraber, gastrik, hepatobiliyer, bariatrik vb gibi gastrointestinal tüm disiplinler için klavuzlar geliştirilmiştir. ERAS protokolü ile hastanede kalış süresinin, tedavi maliyetlerinin, komplikasyon oranlarının iyileşmesinin sağlandığı kanıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: ERAS, fast trak cerrahi, kolon cerrahisi, rektum cerrahisi, hasta bakımı, kanıta dayalı cerrahi,


Evaluation of ERAS Protocol in General Surgery

Sevinç Dağıstanlı, Mustafa Uygar Kalaycı, Yasin Kara
Ministry Of Health, Istanbul Kanuni Sultan Suleyman Education And Research Hospital/i̇stanbul

With the implementation of the ERAS protocol, which was first developed with Northern European based studies, it was aimed to regulate postoperatife physiological functions. It is tried to make the treatment experience of the patient in the period of illness and hospital care, a standard, measured and improved process. It requires management discipline with standard care of disease process in the pre-operative, operative and postoperatife period.
The patient's coordinated conscious and improved active compliance with the healthcare team, including the physician, nurse and nursing staff, is essential. The management of this process involves all health care professionals involved in treatment. In general surgery, it has started with colorectal surgery, but guidelines have been developed for all disciplines of gastrointestinal such as gastric, hepatobiliary, bariatric etc. With the ERAS protocol, it has been proven that hospital stay, treatment costs and complication rates are improved.

Keywords: ERAS, fast track surgery, colon surgery, rectal surgery, patient care, evidence based surgery


Sevinç Dağıstanlı, Mustafa Uygar Kalaycı, Yasin Kara. Evaluation of ERAS Protocol in General Surgery. . 2018; 10(1): 9-20

Sorumlu Yazar: Sevinç Dağıstanlı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale