Cilt No : 12 | Sayı : 3 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Juguler Foramene Modifiye Postauriküler Yaklaşım []
. 2020; 12(3): 247-253 | DOI: 10.5222/iksstd.2020.57614  

Juguler Foramene Modifiye Postauriküler Yaklaşım

Uzay Erdoğan1, Ahmet Akbaş2
1Sağlık Bilimler Üniversitesi Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi
2Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi

GİRİŞ ve AMAÇ: Nörinom ve meningioma gibi tümörler jugular foramenlerde en sık görülen lezyonlardır. Derin yerleşimi ve anatomik yapıların karmaşıklığı, juguler foramen yerleşimli tümörlerin çıkarılmasında bir zorluktur. Ameliyat planlanmadan önce tümörün büyüklüğü, yeri ve klinik görünümü dikkatle değerlendirilmelidir.
Bu çalışmanın amacı, bölgeyle ilgili tümör lezyonlarının özelliklerini tanımak ve en uygun cerrahi yaklaşımı planlamak için jugular foramenlerin anatomik özelliklerinin ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İstanbul Adli Tıp Enstitüsü'nden izin alındıktan sonra otuz kadavrada modifiye postauriküler yaklaşım gerçekleştirildi.
BULGULAR: Seçilmiş küçük glomus jugulare tümörleri ve ekstraaksiyel lezyonlar için modifiye postauriküler yaklaşım tercih edilebilir. Yaklaşımın avantajı, juguler veni koruyarak ilgili patolojilere daha yüzeysel ulaşılabilmesine olanak sağlamaktadır. Böylece cerrah için daha güvenli bir koridor sağlar.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Jugular foramen patolojileri için cerrahi müdahaleler yüksek morbidite ve mortalite oranına sahiptir. Bölgenin anatomik özellikleri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak, hastaların yaşam kalitelerini düşürmeden cerrahinin uygun şekilde yönetilmesinde anahtar rol oynar.

Anahtar Kelimeler: Juguler Foramen, Modifiye postauriküler yaklaşım, Kraniyal sinirler, Ekstrakraniyal patolojiler


A Modified Postauricular Approach to Foramen Jugulare

Uzay Erdoğan1, Ahmet Akbaş2
1Department Of Neurosurgery, Health Sience University Bakirkoy Research And Training Hospital For Neurology Neurosurgery And Psychiatry
2Department Of Neurosurgery, Taksim Research And Training Hospital

INTRODUCTION: Tumors are the most common lesions observed in the jugular foramen, the majority of which are neurinomas and meningiomas. It’s deep location and the complexity of the surrounding structures represents a difficulty in removing tumors of the jugular foramen. The size, the location and the clinical presentation of the tumor should be carefully evaluated before planning the surgery.
The aim of the study is to provide a detailed understanding of the jugular foramen’s anatomical features in order to recognize the characteristics of the tumoral lesions related to the area and to plan the most suitable surgical approach.

METHODS: After obtaining a permission from The Institute of Forensic Medicine of Istanbul, the modified postauricular approach was performed on 30 fresh cadavers.
RESULTS: Modified postauricular approach can be preferred for chosen small glomus jugulare tumors and extraaxial lesions. The advantage of the approach is the superficial exposure of the jugular vein and related pathologies, thus providing a safer access for the surgeon.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Surgical interventions for the pathologies of the jugular foramen bear a high morbidity and mortality rate. Having a comprehensive knowledge about the region’s anatomical features plays a key role for proper management of the patients without decreasing their quality of life.

Keywords: Juguler Foramen, Modified postauricular aproach, Cranial nerves, Extracranial pathologies


Uzay Erdoğan, Ahmet Akbaş. A Modified Postauricular Approach to Foramen Jugulare. . 2020; 12(3): 247-253

Sorumlu Yazar: Uzay Erdoğan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale