Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Kan ve Kan Bileşenleri ile Bulaşan Enfeksiyon Etkenleri ve Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT) Yönteminin Önemi []
. 2016; 8(3): 125-134 | DOI: 10.5222/iksst.2016.125  

Kan ve Kan Bileşenleri ile Bulaşan Enfeksiyon Etkenleri ve Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT) Yönteminin Önemi

Ümit Savaşçı1, İsmail Yaşar Avcı2
1Gata Kan Eğitim Merkezi Ve Kan Bankası Müdürlüğü
2Gata Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Ad

Kan ve kan¸bileşenleri ile bulaşan enfeksiyonlar, özellikle viral hepatit virüsleri ve insan immün yetmezlik virüsü¸ (HIV), dünyada uzun zamandan beri önemli bir halk sağlığı sorunu olmuştur. Kan ve kan bileşenler, enfeksiyon etkenlerinin bulaşması için en kolay, en basit ve direkt bir yoldur. Bakteriyel, viral, parazitik ve fungal pek çok enfeksiyon etkenin kan ve kan bileşenleri yoluyla bulaşabildiği bilinmektedir.
Nükleik Asit Amplifikasyon Testi (NAT),enfeksiyon etkenlerini kuluçka döneminde saptamaya yaradığından kan kaynağına ek güvenlik katmanı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kan, Kan Merkezi, Enfeksiyon, Nükleik Asit Amplifikasyon Testi


Infectious Agents Transmitted by Blood and Blood Component and Impacts of Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT)

Ümit Savaşçı1, İsmail Yaşar Avcı2
1Gata Blood Education Center And Blood Bank Department
2Gata Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology

Especially viral hepatitis viruses and human immunodeficiency virus (HIV) which were transmitted by the transfusion of blood and blood products have been an important public health problem for a long time on the world. Transfusion of blood and blood products is an ideal and an easiest and a simplest route for transmission of infectious diseases. It is known that many infectious agents, either bacterial, viral, parasitic and fungal agents may be transmitted by the transfusion of blood and blood products.
Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT) provides additional layer of safety to the blood supply because it allows the detection of infectious agents during their incubation period.

Keywords: Blood, Blood Center, Infection, Nucleic Acid Amplification Test


Ümit Savaşçı, İsmail Yaşar Avcı. Infectious Agents Transmitted by Blood and Blood Component and Impacts of Nükleik Asit Amplifikasyon Test (NAT). . 2016; 8(3): 125-134

Sorumlu Yazar: Ümit Savaşçı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale