Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Fetal anomali nedeniyle ileri gebelik haftalarında yapılan terminasyonlar: 229 olgunun değerlendirilmesi []
. 2018; 10(1): 12-17 | DOI: 10.5222/iksst.2018.023  

Fetal anomali nedeniyle ileri gebelik haftalarında yapılan terminasyonlar: 229 olgunun değerlendirilmesi

Ahmet Tayyar1, Deniz Kanber Acar1, Uğur Turhan1, Zeynep Gedik Özköse1, Ali Ekiz1, Alper Gezdirici2, Elif Yılmaz Güleç2, İbrahim Polat1
1İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Perinatoloji Kliniği
2İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Fetal anomali nedeniyle geç terminasyon uygulanan gebeliklerde endikasyonları incelemek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1/2015 ve 9/2017 tarihleri arasında fetal anomali nedeniyle terminasyon yapılan tekil gebelikler retrospektif olarak incelendi. Geç terminasyon (≥23. gebelik haftası sonrası) nedenleri ayrıntılı olarak değerlendirildi.
BULGULAR: Merkezimizde 1/2015 ve 9/2017 tarihleri arasında fetal anomali nedeniyle yapılan 714 gebelik terminasyonun 229’u (%32.1) 23. gebelik haftasından sonra uygulandı. Ortalama terminasyon haftası 27.03± 3.24’tü. Terminasyonların büyük bir kısmı (% 77.7) yapısal anomaliler nedeniyle uygulandı ve bunların %45.4’ ünü merkezi sinir sistemi anomalileri oluşturdu. Genetik nedenli terminasyonlar içerisinde ise kromozom hastalıkları, geç terminasyonların %19.2’unda saptandı. Omfalosel ve gastroşizis gibi izole abdominal duvar anomalileri, gastrointestinal sistem anomalileri, yüz ve boyun anomalilerine bağlı geç terminasyon olgusu izlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Merkezimizde uygulana geç terminasyonların en sık nedenini yapısal anomaliler oluşturmaktadır. Daha etkili prenatal tarama ile geç dönemde uygulanan gebelik terminasyonların bir kısmı azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik terminasyonu, fetal anomali, koromozom anomalisi, ultrason, prenatal tarama


Late termination of pregnancy due to fetal abnormalities: An analysis of 229 cases

Ahmet Tayyar1, Deniz Kanber Acar1, Uğur Turhan1, Zeynep Gedik Özköse1, Ali Ekiz1, Alper Gezdirici2, Elif Yılmaz Güleç2, İbrahim Polat1
1Istanbul Health Sciences University, Kanuni Sultan Suleyman Training And Research Hospital, Maternal-fetal Medicine Unit, Istanbul, Turkey,
2Istanbul Health Sciences University, Kanuni Sultan Suleyman Training And Research Hospital,medical Genetics Section

INTRODUCTION: To evaluate the indications of termination of pregnancy for fetal abnormality beyond 23 weeks of gestation.
METHODS: Singleton pregnancies ending in termination of pregnancy due to fetal abnormalities in our institute between 1/2015 and 9/2017 were retrospectively reviewed and indications of late termination (≥ 23 weeks of gestation) were evaluated.
RESULTS: There were 714 cases of termination of pregnancy due to fetal anomalies in our center during the study period, and 229 (32.1%) terminations were carried out beyond 23 weeks of gestation. Termination of pregnancy was performed at a mean gestational age of 27.03 ± 3.24 weeks. The majority of terminations were performed because of structural defects (77.7%) and 45.4 % of them involved the central nervous system. Genetic indications included mostly chromosomal diseases detected in 19.2% of the late terminations. There were no terminations due to abdominal wall defects, gastrointestinal system, face and neck pathologies.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The most common indications for late termination of pregnancy were structural abnormalities in our centre. Late termination of pregnancy may be avoided in some cases by improving the effectiveness of prenatal screening.

Keywords: Termination of pregnancy, fetal anomaly, chromosomal anomaly, ultrasound, prenatal screening


Ahmet Tayyar, Deniz Kanber Acar, Uğur Turhan, Zeynep Gedik Özköse, Ali Ekiz, Alper Gezdirici, Elif Yılmaz Güleç, İbrahim Polat. Late termination of pregnancy due to fetal abnormalities: An analysis of 229 cases. . 2018; 10(1): 12-17

Sorumlu Yazar: Ahmet Tayyar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale