Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

Kawasaki Hastalığına Yakın Bir Bakış []
. 2010; 2(3): 101-106

Kawasaki Hastalığına Yakın Bir Bakış

Nuray Aktay Ayaz, Gönül Aydoğan
Sb Bakırköy Doğumevi Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Gelişmiş ülkelerde, en sık görülen kazanılmış kalp hastalığı olarak akut romatizmal ateşin yerini alan Kawasaki Hastalığı, küçük-orta çaplı arterleri, özellikle de koroner arterleri tutan çocukluk çağının akut multisistemik vaskülitidir. Koroner arter ektazisi ve anevrizması KH olgularının %15-25’inde saptanmaktadır. Akut dönemde intravenöz immünglobulin (IVIG) ve aspirin tedavileri ile bu risk 1/4 oranında azalmıştır. Etiyolojisi halen aydınlatılamamış olmasına karşın, damar duvarı ve miyokard patolojileri ve ileri dönem komplikasyonlar ile ilgili bilgiler sürekli artmaktadır. Genetik yatkınlık ve olası enfeksiyon etiyolojileri ile ilgili çalışmalara da devam edilmektedir. Bu çalışmalar ışığında hastalığın takibi ve prognozuna yönelik yaklaşımlar da değişebilecektir.

Anahtar Kelimeler: Kawasaki hastalığı, İntravenöz immunoglobulin, aspirin, ekokardiyografi


A Closer Look At Kawasaki Disease

Nuray Aktay Ayaz, Gönül Aydoğan
Hm Bakırköy Maternity And Childrens

Kawasaki disease is taking the place of acute rheumatic fever as the leading cause of acquired heart disease in developed countries and it affects the coronary arteries and the other small-medium sized arteries. Coronary ectasia and aneurysm are seen in 15-25% of the cases, but the percentage declined with intraveneous immunoglobulin treatment by ¼. Its etiology has not been obvious now but, the knowledge about the pathology of coronary vessels and myocardium and probable complications are increasing continiously. Studies about the genetic tendencies and the infectious etiologies are ongoing. By the help of these studies the approach to the patient and follow-up might change in the future.

Keywords: Kawasaki disease, intraveneous immunoglobulin, aspirin, echocardiography


Nuray Aktay Ayaz, Gönül Aydoğan. A Closer Look At Kawasaki Disease. . 2010; 2(3): 101-106

Sorumlu Yazar: Nuray Aktay Ayaz, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale