Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

: 11 (3)
Cilt: 11  Sayı: 3 - 2019
Özetleri Göster | << Geri
1.
İçindekiler
Contents

Sayfalar V - VI

2.
Önsöz
Introduction

Sayfa VII

3.
Editörden
From the Editor

Sayfa VIII

ARAŞTıRMA
4.
Chiari Tip 2 Malformasyonunda Cerrahi Tedavi Ne Zaman Gerekli?
When is Surgical Treatment of Chiari Type 2 Malformation Necessary?
Şevki Serhat Baydın, Melih Üçer, Ahmet Levent Aydın
doi: 10.5222/iksstd.2019.77598  Sayfalar 113 - 117

5.
Bir Kamu Rehabilitasyon Hastanesinde Robotik Rehabilitasyon Hastalarının Yaş Gruplarına Göre Demografik Özellikleri
Demographic Characteristics of Robotic Rehabilitation Patients in a Public Rehabilitation Hospital According to Age Groups
Başak Bilir Kaya, Özlem Ayaz
doi: 10.5222/iksstd.2019.27676  Sayfalar 118 - 124

6.
Kronik Lateral Epikondilit Tedavisinde Ozon ve Ekstrakorporeal Şok Dalgası Tedavisinin Karşılaştırılması
Comparison of Ozone and Extracorporeal Shockwave Therapy in the Treatment of Chronic Lateral Epicondylitis
Ali Bilge, Canan Gönen Aydın
doi: 10.5222/iksstd.2019.04706  Sayfalar 125 - 132

7.
Tip 2 Diyabetes Mellitus Beyin Dokusunda Hacim Değişimlerine Etki Eder
Type 2 Diabetes Mellitus Affects Volume Changes In Brain Tissue
Murat Akarsu, Gülden Yürüyen
doi: 10.5222/iksstd.2019.28190  Sayfalar 133 - 140

8.
Erişkin Önkol Diyafiz Kırıklarının Plak Osteosentez Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Retrospective Evaluation of Adult Diaphyseal Forearm Fractures Result In The Treatment Of Plate Osteosynthesis
Ahmet Köse, Muhammed Çağatay Engin, Murat Topal, Ahmet Emre Paksoy, Murat İpteç, İbrahim Avşin Öztürk, Serkan Aykut
doi: 10.5222/iksstd.2019.41713  Sayfalar 141 - 148

9.
Lenf bezi büyüklüğü ile gelen hastalarda etiyoloji; Enfeksiyon hastalıkları açısından yaklaşım
Etiology in patients with lymphadenopathy; approach of infectious diseases clinic
Riza Aytac Cetinkaya, Ayca Ilbak, Ercan Yenilmez
doi: 10.5222/iksstd.2019.66375  Sayfalar 149 - 156

10.
Acil Serviste Kan ve Kan Ürünü Kullanılan Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi
A retrospective Evaluation of the Patients Whom Blood and Blood Products were Used in the Emergency Department
Serkan Dogan, Bensu Bulut, Utku Murat Kalafat, Cesareddin Dikmetaş, Dogac Niyazi Ozucelik, Ramiz Yazici, Kamuran Şanlı, Başar Cander
doi: 10.5222/iksstd.2019.76376  Sayfalar 157 - 163

11.
Çok küçük prematüre bebeklerde erken parsiyel karbondioksit düzeyleri ile nörogelişimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
The association between early partial carbondioxide levels and neurodevelopmental outcomes of very preterm infants
Gülsüm Kadıoğlu Şimşek, Fuat Emre Canpolat, Hayriye Gozde Kanmaz Kutman, Zeynep Üstünyurt
doi: 10.5222/iksstd.2019.26918  Sayfalar 164 - 170

12.
AA amiloidozlu hastalarda serum FGF-23 düzeyi subklinik aterosiklerozisin göstergesimidir?
Is serum FGF-23 associated with subclinic atherosclerosis in patients with AA amyloidosis?
Ali Bakan, Alihan Oral, Abdullah Özkök, Sabahat Alışır Ecder, Ömer Celal Elçioğlu, Gulsah Şaşak Kuzgun, Kübra Aydın Bahat, Ali Rıza Odabas
doi: 10.5222/iksstd.2019.77486  Sayfalar 171 - 177

13.
Stres İnkontinans nedeniyle Transobturator Tape(TOT) operasyonu yapılan hastalarda Yaşamsal Kalite değerlendirilmesi
Evaluation of Quality Of Life in Patients who Underwent Transobturator Tape (TOT) surgery for Stress Incontinence
Mustafa Erkoç, Hüseyin Beşiroğlu
doi: 10.5222/iksstd.2019.60251  Sayfalar 178 - 183

14.
Bağırsak parazitlerinin epidemiyolojisi: Beş yıllık değerlendirme
The epidemiology of intestinal parasites: evaluation of five years
Fulya Bayındır Bilman, Mevliye Yetik
doi: 10.5222/iksstd.2019.54376  Sayfalar 184 - 189

15.
Tıp fakültesi asistanlarının uyku kalitesinin değerlendirilmesi
Evaluation of sleep quality in medical faculty assistants
Gamze Küçükosman, Özcan Pişkin, Volkan Hancı, Rahşan Dilek Okyay, Bülent Serhan Yurtlu, Serhat Bilir, Üstün Sezer, Işıl Özkoçak-turan
doi: 10.5222/iksstd.2019.69772  Sayfalar 190 - 194

16.
Memenin filloid tümörlerinde ultrasonografi ve elastografi bulguları
Ultrasound and elastography findings in phyllodes tumors of the breast
Hülya Aslan, Ayşin Pourbagher
doi: 10.5222/iksstd.2019.44366  Sayfalar 195 - 200

17.
Konjenital adrenal hiperplazi olgularımızın enzim eksikliği açısından dağılımı: 145 hasta ile tek merkez deneyimi
Frequency of enzyme deficiencies in patients with congenital adrenal hyperplasia: A single-center experience with 145 patients
Melek Yıldız, Hasan Önal, Banu Aydın, Alper Gezdirici, Abdurrahman Akgün, Elif Yılmaz Güleç, Beyza Belde Doğan, Erdal Adal
doi: 10.5222/iksstd.2019.21033  Sayfalar 201 - 206

18.
Haptik Geri Besleme Özellikli Ultrason Eşliğinde Perkütan Meme Biyopsisi Simülatörü
An Ultrasound Guided Percutaneous Breast Biopsy Simulator with Haptic Feedback
Mehmet Emin Aksoy
doi: 10.5222/iksstd.2019.24119  Sayfalar 207 - 212

Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale