Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfalar II - VII

3.
Önsöz
Introduction

Sayfa VIII

4.
Editörden
From the Editor

Sayfa IX

ARAŞTıRMA
5.
Eklem Hipermobilitesi ile Lomber Disk Dejenerasyonu ve Bel Ağrısı Arasında İlişki Var mı? Bir Multidisipliner Klinik Çalışma
Is There a Relationship Between Joint Hypermobility and Lumbar Disc Degeneration and Also Low Back Pain? A Multidisciplinary Clinical Study
Neşe Keser, Esin Derin Çiçek, Arzu Atıcı, Pınar Akpınar, Özge Gülsüm İlleez, Ahmet Eren Seçen
doi: 10.5222/iksstd.2020.94830  Sayfalar 1 - 6

6.
Pediyatrik Vakalarda Servikal Omurga Eozinofilik Granülomuna Cerrahi Yaklaşım
The Surgical Strategy for Eosinophilic Granuloma of the Pediatric Cervical Spine
Melih Üçer, Şevki Serhat Baydın, Ahmet Levent Aydın
doi: 10.5222/iksstd.2019.53386  Sayfalar 7 - 12

7.
İnfertilite Tanısı Konmuş Kadınlarda Yaşam Kalitesi
Quality of Life in Women Diagnosed With Infertility
Neslihan Yaylagülü Okuducu, Hatice Yorulmaz
doi: 10.5222/iksstd.2020.76093  Sayfalar 13 - 20

8.
Acil Serviste Difüzyon Manyetik Rezonans Görüntülemenin Tanısal Değerliliği
Diagnostic Value of Diffusion Magnetic Resonance Imaging in the Emergency Department
Rabia Birsen Tapkan, Büşra Bildik, Ayse Fethiye Basa Kalafat, Serkan Doğan, Utku Murat Kalafat, Melis Dorter, Ramiz Yazıcı, Başar Cander
doi: 10.5222/iksstd.2020.83435  Sayfalar 21 - 27

9.
Açıklanamayan Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Vitamin D Düzeyi
Vitamin D Levels in Patients with Unexplained Recurrent Pregnancy Loss
Cihan Karadağ, Selçuk Ayas, Sinem Demircan Karadağ
doi: 10.5222/iksstd.2020.30301  Sayfalar 28 - 33

10.
Fetal Bronkopulmoner Malformasyonlar: Prenatal Tanı ve Perinatal Sonuçlar
Fetal Bronchopulmonary Malformations: Prenatal Diagnosis and Perinatal Outcomes
Başak Kaya, Deniz Kanber Açar, Salim Sezer, Ahmet Tayyar, İbrahim Polat
doi: 10.5222/iksstd.2020.54872  Sayfalar 34 - 38

11.
Coats’ Hastalığında Görüntüleme Bulguları ve Uzun Dönem Tedavi Sonuçları
Imaging Findings and Long-Term Treatment Outcomes in Coats’ Disease
Beril Tülü Aygün, Gökhan Demir, Ali Demircan, Dilek Yaşa, Aslı Kırmacı, Zeynep Alkın
doi: 10.5222/iksstd.2020.74936  Sayfalar 39 - 45

12.
Erişkin Gergin Kord Sendromlu 9 Olguda Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız
Our Surgical Treatment Results in Adult Tethered Cord Syndrome: An Experience of 9 Cases
Emre Delen, Ahmet Tolgay Akıncı, Osman Şimşek
doi: 10.5222/iksstd.2020.13007  Sayfalar 46 - 51

13.
Nadir Bilinen Bir Hastalık: Diyarbakır ve Yöresinde Tularemi
Tularemia in Diyarbakır Province and its Surroundings: A Rarely Known Disease
Hasan Bozdağ, Tuncer Özekinci
doi: 10.5222/iksstd.2020.48243  Sayfalar 52 - 56

14.
Renal Kitle Ayırıcı Tanısında ve Renal Hücreli Karsinom Alttipi Belirlenmesinde Dinamik BT’nin Rolü
The Role of Dynamic CT in The Differential Diagnosis of Renal Mass and Determination of the Renal Cell Carcinoma Subtype
Ayşegül Akdoğan Gemici, Ercan İnci
doi: 10.5222/iksstd.2020.65487  Sayfalar 57 - 62

15.
Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopilerinde Saptanan Polipoid Lezyonların Değerlendirilmesi
Assessment of the Polypoid Lesions Deteced in Upper Gastrointestinal System Endoscopies
Onur Olgaç Karagülle, Erkan Yavuz
doi: 10.5222/iksstd.2020.38981  Sayfalar 63 - 68

16.
Manyetik Rezonans Görüntüleme ile Tespit Edilen Lomber Disk Hernisi Radyolojik Bulgularının Yaşa ve Cinsiyete Bağlı Değişimi
Age and Gender-Related Changes in Radiological Findings of Lumbar Disc Hernia Detected by Magnetic Resonance Imaging
Mehmet Öncü, Fatih Mete
doi: 10.5222/iksstd.2020.62634  Sayfalar 69 - 76

17.
Mycobacterium Türlerinin Alt Solunum Yolu Örneklerinden Basit Besiyerleri ile İzolasyonu ve Maliyet/Etkinlik Analizi
Isolation of Mycobacterium Species Using Simple Media Prepared From Lower Respiratory Tract Samples and Analysis of Cost/Effectiveness
Özgür Yanılmaz, Güner Söyletir
doi: 10.5222/iksstd.2020.25238  Sayfalar 77 - 81

OLGU SUNUMU
18.
Göz Hastalıkları Polikliniğine Bulanık Görme Yakınması ile Başvurup İnme Tanısı Alan İki Olgu
Two Cases Who were Admitted to the Ophthalmology Outpatient Clinic with A Complaint of Blurred Vision and Diagnosed with Stroke
Dilbade Yıldız Ekinci, Sadık Etka Bayramoğlu, Nihat Sayın, Mehmet Erdoğan, Zuhal Bayramoğlu, Nevroz Ünlü
doi: 10.5222/iksstd.2019.88942  Sayfalar 82 - 86

19.
Gebelik Sonrası Dönemde Ortaya Çıkan Dev Adrenal Miyelolipom
Giant Adrenal Myelolipoma Occurring in the Post-Pregnancy Period
Emine Sümeyye Atalay, Hakan Erpek, Mustafa Gök, Nuket Özkavruk Eliyatkin
doi: 10.5222/iksstd.2020.93723  Sayfalar 87 - 90

EDITÖRE MEKTUP
20.
Mantar Zehirlenmesine Bağlı Hepatotoksisite Gelişen Olgunun Terapötik Plazma Değişimi ile Etkin Tedavisi
Effective Treatment of Hepatotoxicity due to Mushroom Poisining with Therapeutic Plasma Exchange
Nihal Akçay, Ülkem Koçoğlu Barlas, Kübra Boydağ Güvenç, Güner Özçelik, Esra Şevketoğlu
doi: 10.5222/iksstd.2020.59023  Sayfalar 91 - 92
Makale Özeti | Tam Metin PDF

Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale