Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

: 13 (1)
Cilt: 13  Sayı: 1 - 2021
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
Danışma Kurulu
Advisory Board

Sayfalar II - V

3.
Yayın Politikaları ve Yazım Rehberi
Publication Policies and Writing Guidelines

Sayfalar VI - IX

4.
İçindekiler
Contents

Sayfalar X - XI

5.
Önsöz
Introduction

Sayfa XII

6.
Editörden
From the Editor

Sayfa XIII

DERLEME
7.
Juvenil İdiopatik Artrit Hastalarında Çölyak Hastalığı ve Çölyak Dışı Gluten Duyarlılığı Taraması
Celiac Disease and Non-celiac Gluten Sensitivity Screening in Juvenile Idiopathic Arthritis Patients
Günsel Kutluk, Hafize Emine Sönmez, Hülya Kaçmaz
doi: 10.5222/iksstd.2021.98250  Sayfalar 1 - 5

ARAŞTıRMA
8.
TLQP-21 Nöropeptit Plazma Seviyesinin Morbid Obezlerde Belirlenmesi
Determination of TLQP-21 Neuropeptide Plasma Level in Morbid Obese
Gülşah Koç, Ahu Soyocak, Burak Kankaya, Halil Alis
doi: 10.5222/iksstd.2021.10438  Sayfalar 6 - 10

9.
Çocukluk Çağı Septik Artritlerinde Başvuru Anında Yüksek Nötrofil-Lenfosit ve Trombosit-Lenfosit Oranı Yüksek Seyreden CRP Değerlerini Öngörebilir mi?
Can High Neutrophil-Lymphocyte and Platelet-Lymphocyte Ratios at Presentation Predict Sustained Elevation of CRP Levels in Pediatric Patients with Septic Arthritis?
Omer Naci Ergin, Başak Koç, Emre Ozmen
doi: 10.5222/iksstd.2021.43255  Sayfalar 11 - 17

10.
Şüpheli Laboratuvar Test Sonuçları ile Çocuk Romatoloji Polikliniğine Yönlendirilen Hastaların Değerlendirilmesi
Evaluation of Children Referred to Pediatric Rheumatology Outpatient Clinic with Suspicious Laboratory Test Results
Şerife Gül Karadağ, Hafize Emine Sönmez, Ayşe Tanatar, Nuray Aktay Ayaz
doi: 10.5222/iksstd.2021.50455  Sayfalar 18 - 24

11.
Helikobakter pylori İnfeksiyonunun Endoskopik, Patolojik ve Laboratuvar Bulguları Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Helicobacter pylori Infection in Terms of Endoscopic, Pathological and Laboratory Findings
Candaş Erçetin, Ahmet Cem Dural, Hakan Yiğitbaş, Erkan Yavuz, Fatih Çelebi, İsmail Borucu, Tevhide Bilgen Özcan, Halil Alış
doi: 10.5222/iksstd.2021.67934  Sayfalar 25 - 30

12.
Sleeve Gastrektomi Sonrası Rezeksiyon Materyalinin Rutin Histopatolojik Değerlendirilmesi Gerekli midir?
Is Routine Histopathological Evaluation of Resection Material Necessary After Sleeve Gastrectomy?
Mehmet Celal Kızılkaya, Mehmet Abdussamet Bozkurt
doi: 10.5222/iksstd.2021.69345  Sayfalar 31 - 35

13.
Karpal Tünel Sendrom Cerrahisinde Tenosinovektominin Hasta Sonuçlarina Etkisi
The Effect Of Tenosynovectomy On Patient Outcome In Carpal Tunnel Syndrome Surgery
Ahmet Levent Aydin, Melih Üçer
doi: 10.5222/iksstd.2021.78055  Sayfalar 36 - 41

14.
Rosiglitazon Meleat’ın Klomifen Sitrata Dirençli Polikistik Over Sendromlu İnfertil Olgularda Tek Başına veya Klomifen Sitratla Kombine Kullanımının Karşılaştırılması
Comparision of Rosiglitazone Maleat Only Use with Combination with Clomiphene Citrate in Infertile Cases with Clomiphen Resistant Polycystic Ovary Syndrome Cases
Sevinç Ünal, Memet Şimşek
doi: 10.5222/iksstd.2021.87609  Sayfalar 42 - 46

15.
Çocukluk Çağı Guillain-Barre´ Sendromunun Subtipleri ve Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi
Childhood Guillain-Barré Syndrome’s Subtypes and Outcome: A Single Centre Experience
Özben Akıncı Göktaş, Ömer Bektaş, Merve Feyza Yüksel, Süleyman Şahin, Serap Teber
doi: 10.5222/iksstd.2021.95867  Sayfalar 47 - 54

OLGU SUNUMU
16.
Distal Radius Fraktürü Ve Şiddetli Osteoporoz Saptanan Primer Amenoresi Olan Bir Turner Sendromu Olgusu
A Turner Syndrome Case With Primary Amenorrhea Detected To Have Distal Radius Fracture And Severe Osteoporosis
Nazlı Ölçücü, Figen Yılmaz, Jülide Öncü Alptekin, Banu Kuran
doi: 10.5222/iksstd.2021.08108  Sayfalar 55 - 58

EDITÖRE MEKTUP
17.
Pretermlerde Posthemorajik Hidrosefaliye Yaklaşım
Approach to Posthemorrhagic Hydrocephalus in Preterm Infants
Fahri Ovalı
doi: 10.5222/iksstd.2021.15010  Sayfalar 59 - 60
Makale Özeti | Tam Metin PDF

Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale