Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

: 2 (2)
Cilt: 2  Sayı: 2 - 2010
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
İmmün Yetersizlikte Tanısal Yaklaşım
İmmün Yetersizlikte Tanısal Yaklaşım
Çiğdem Aydoğmuş, Rengin Şiraneci
Sayfalar 52 - 54

2.
Fetal Kromozom Anomalisi Tarama Testleri
Fetal Kromozom Anomalisi Tarama Testleri
Ayşegül Çınar Kuşkucu
Sayfalar 55 - 60

ARAŞTıRMA
3.
Bir kontrollü ovaryenstimulasyon programında embryo transfer günü uterinarterlerin Doppler ile değerlendirilmesi
Doppler evaluation of uterine artery on the day of embryo transfer in a controlled ovarian hyperstimulation program
Gazi Yıldırım, Cem Fıçıcıoğlu, Rukset Attar, Oya Akçin, Narter Yeşildağlar
Sayfalar 61 - 64

4.
Erken Membran Rüptürünün Term ve Preterm Yenidoğanlarda Sepsis Morbidite ve Mortalitesine Etkisi
The effect of Prom to Morbidity and Mortality Of Septicemia in term and Preterm Newborns
Esin Yıldız Aldemir, Emel Altuncu, Sultan Kavuncuoğlu, Sibel Özbek, Erkut Öztürk, Burcu Cebeci
Sayfalar 65 - 70

5.
Çocuklarda Ürolitiazis ve İdrar Yolu Enfeksiyonu
Çocuklarda Ürolitiazis ve İdrar Yolu Enfeksiyonu
Halil Çeliksoy, Alev Yılmaz, Aysel Kıyak, Serdar Sander, Gönül Aydoğan
Sayfalar 71 - 74

6.
2002 ile 2007 yılları arasında sonlandırılan doğumsal vertebra anomalileri
Terminated congenital vertebral abnormalities during 2002 and 2007
Ali Gedikbaşı, Gökhan Yıldırım, Emel Asar Canaz, Gülseren Aslan, M. Akif Sargın, Sibel Özbek, Sultan Kavuncuoğlu, Yavuz Ceylan
Sayfalar 75 - 83

7.
Solunum Yolu İnfeksiyonu Olan İki Yaş Altı Çocuklarda Respiratuvar Sinsisyal Virüs İnfeksiyonlarının Sıklığı ve Klinik Özellikleri
The frequency and clinical features of Respiratory syncytial virus infection among patients with respiratory tract infection under two years
Ö. Faruk Beşer, Gökhan Davutoğlu, Suat Biçer, Gönül Aydoğan
Sayfalar 84 - 88

OLGU SUNUMU
8.
Nöral Tüp Defektive İniensefali ile Komplike Olmuş Jarcho-Levin Sendromu
Jarcho-Levin syndrome complicated with neural tube defect and iniencephaly
Ali Gedikbaşı, Gökhan Yıldırım, Banu Bingöl, Reshad İsmayilzade, Özgü Çelikkol, Yavuz Ceylan
Sayfalar 89 - 92

9.
Kawasaki Hastalığı (Mukokutanöz Lenf Nodu Sendromu): İki Olgu Sunumu
Kawasaki Hastalığı (Mukokutanöz Lenf Nodu Sendromu): İki Olgu Sunumu
Erkut Öztürk, Emel Yaman, Kazım Öztarhan, Pınar Gökmirza Özdemir, Gönül Aydoğan
Sayfalar 93 - 96

Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale