Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

: 3 (2)
Cilt: 3  Sayı: 2 - 2011
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Prematüre bebeklerde tiroid fonksiyonları
Thyroid function in preterm newborns
Sultan Kavuncuoğlu, Tutku Özdoğan
Sayfalar 49 - 54

ARAŞTıRMA
2.
Sağlık Personelinin Doğum Şekli ve Özelliklerinin Sağlık Personeli Olmayanlarla Karşılaştırması
The Comparison of Type and Properties of Delivery Between Health Workers and Non Health Workers.
Alpaslan Akyol, Şebnem Gönen Yağcı, Ali İsmet Tekirdağ
Sayfalar 55 - 63

3.
Sünnet komplikasyonlarında klinik deneyimimiz
Clinical experience in the complications of circumcision
Bahattin Aydoğdu, Gülay Aydın Tireli, Oyhan Demirali, Ünal Güvenç, Cemile Beşik Başdaş, Serdar Sander
Sayfalar 64 - 67

4.
Çocuk Hematoloji – Onkoloji Hastalarına Ait Klinik Örneklerden İzole Edilen Bakterilerin ve Antibiyotik Duyarlılıklarının İncelenmesi
Bacteria Isolated From Pediatric Hematology Oncology Clinic Patients And Their Antibiotic Susceptibility Patterns
Arzu Akçay, Özden Türel, Deniz Tuğcu, Gönül Aydoğan, Selcen Kazancı, Ferhan Akıcı, Zafer Şalcıoğlu, Nagihan Özlü, Hülya Şen, Önder Ulucaklı, Rengin Şiraneci
Sayfalar 68 - 73

5.
Çocukluk Migren Hastalarının Değerlendirilmesi
Evaluation of Pediatric Migraine Patients
Barış Ekici, Saygın Abalı, Murat Sütçü, Betül Bozkurt, Burak Tatlı, Nur Aydınlı
Sayfalar 74 - 78

6.
2004-2008 yılları arasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde pnömotoraks tanısıyla izlenen olguların incelenmesi
Investigation of cases followed as pneumothorax in neonatal intensive care unit between 2004-2008
Ayşe Sibel Özbek, Sultan Kavuncuoğlu, Sezen Ugan Atik, Esin Yıldız Aldemir, Müge Payaslı, Serdar Sander
Sayfalar 79 - 85

OLGU SUNUMU
7.
Nekrotizan Fasiitte Hayat Kurtarıcı Yaklaşım, Erken Tanı Ve Agresif Debridman: Olgu Sunumu
Life Rescue Approach in Necrotizing Fasciitis, Early Diagnosis and Aggressive Debridement: A Case Report
Mehmet Sıdddık Evsen, Muhammet Erdal Sak, Hatice Ender Soydinç, Sadullah Girgin, Mehmet Zeki Taner
Sayfalar 86 - 89

8.
Sebosefali ile İlişkili Alobar Holoprozensefali Olgusu
A case of alobar holoprosencephaly associated with cebocephaly
Sinan Hasan Uslu, Ümran Çetinçelik
Sayfalar 90 - 94

Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale