Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

: 5 (1)
Cilt: 5  Sayı: 1 - 2013
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Gebelikte Parvovirus B 19 Enfeksiyonu: Klinik Seyir ve Prognoz
Parvovirus B19 infection during pregnancy: Clinical course and prognosis
Mustafa Kara, Mehmet Balcı, Ömer Erkan Yapça, Neziha Yılmaz
doi: 10.5222/JOPP.2013.001  Sayfalar 1 - 6

ARAŞTıRMA
2.
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne Başvuran Gebelerde Gestasyonel Diabet Sıklığı
The Prevelance of Gestational Diabetes Mellitus In Pregnant Women Who Administered to İstanbul Teaching and Research Hospital Obstetric and Gynecology Department
Ramazan Özyurt, Osman Aşıcıoğlu, Tamer Gültekin, Kemal Güngördük, Birtan Boran
doi: 10.5222/JOPP.2013.007  Sayfalar 7 - 12

3.
Prematüre Bebeklerde Önemli Bir Morbidite Nedeni; Nekrotizan Enterokolit: Dokuz Yıllık Çalışmanın Sonuçları
Necrotizing Enterocolitis; An Important Morbidity In Premature Infants: Results of An 9 Year Study
Sultan Kavuncuoğlu, Esin Yıldız Aldemir, Nida Çelik, Ferhan Çetindağ, Serdar Sander, Müge Payaslı, Sibel Özbek
doi: 10.5222/JOPP.2013.013  Sayfalar 13 - 20

4.
Çocukluk Çağı Akciğer Tüberkülozunda Bilgisayarlı Tomografi Bulguları
Computed tomography findings of pulmonary tuberculosis in childhood
Işın Ceylan, Ali Er, Canan Kuzdan, Canan Akman, Hiclal Burçin Ünlü, Rengin Şiraneci
doi: 10.5222/JOPP.2013.021  Sayfalar 21 - 26

5.
Pediatrik Gartland Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıkları Cerrahi Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız
Our Early Term Surgical Treatment Results in Pediatric Gartland Type 3 Supracondylar Humerus Fractures
Mehmet Erdil, Hasan Hüseyin Ceylan, Necdet Demir, Nuh Mehmet Elmadağ, Kerem Bilsel, Gökhan Polat
doi: 10.5222/JOPP.2013.027  Sayfalar 27 - 31

6.
Fizyolojik olarak immatur yenidogan kalcalarinin (Type IIa(+)) kontrol kalca ultrasonografileri hangi sıklıkta yapılmalı
How often should we do hip ultrasonography follow up in physiologically immature(Type IIa(+)) newborn hips
Ali Er, Hiclal Burçin Ünlü, Gökhan Polat, Nilüfer Anadol, Işın Ceylan, Orhan Korkmaz
doi: 10.5222/JOPP.2013.032  Sayfalar 32 - 36

OLGU SUNUMU
7.
Erken Epileptik Cerrahinin Hatırlanması Gereken Nadir Bir Epilepsi Nedeni Sturge Weber Sendromu: Olgu Sunumu
Remember Early Surgery In Epileptic To A Rare Cause Of Epilepsy Sturge Weber Syndrome: A Case Report
İhsan Kafadar, Burcu Tufan Taş, Begüm Zeren, Yelda Türkmenoğlu, Servet Erdal Adal
doi: 10.5222/JOPP.2013.037  Sayfalar 37 - 42

8.
Overin nadir görülen benign tümörü: Sklerozan stromal tümör olgusu ve literatürün gözden geçirilmesi
A rare benign tumor of the ovary: A case of sclerosing stromal tumor and review of the literature
Selma Erdoğan Düzcü, Yılmaz Tosyalı, Mihriban Gürbüzel, Ahmet Çetin
doi: 10.5222/JOPP.2013.043  Sayfalar 43 - 46

Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale