Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

: 6 (3)
Cilt: 6  Sayı: 3 - 2014
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Vezikoüreteral Reflüde Güncel Eğilimler
Current Trends in Vesicoureteral Reflux
Sevgi Yavuz
doi: 10.5222/iksst.2014.113  Sayfalar 113 - 120

ARAŞTıRMA
2.
Legg Calve Perthes Hastalığında Staheli Shelf Asetabuloplasti Uygulaması
Staheli Shelf Acetabuloplasty Procedure In Legg Calve Perthes Disease
Evren Akpınar, Gökhan Polat, Murat Korkmaz, Ömer Naci Ergin, Yavuz Sağlam, Turgut Akgül, Mehmet Erdil
doi: 10.5222/iksst.2014.121  Sayfalar 121 - 126

3.
Epilepsi Tanılı Gebelerde Obstetrik ve Perinatal Sonuçların Retrospektif Analizi
Retrospective Analysis of Obstetric and Perinatal Outcomes in Pregnant Women with Epilepsy
Mehmet Bayrak, Halenur Bozdağ, Cihan Karadağ, Taner Günay, Gökhan Göynümer
doi: 10.5222/iksst.2014.127  Sayfalar 127 - 132

4.
Gelişimsel Kalça Displazisi İçin Yapılan Ultrasonografik Tarama Sonuçları ve Risk Faktörlerinin Karşılaştırılması
Comparisons Between Ultrasonographic Screening Results and Risk Factors of Developmental Dysplasia of The Hip
Evren Akpınar, Gökhan Polat, Turgut Akgül, Ömer Naci Ergin, Murat Korkmaz, İrem Erdil, Mehmet Emin Erdil
doi: 10.5222/iksst.2014.133  Sayfalar 133 - 136

5.
İnfantil Ürolitiyazis: Tek Merkez Deneyimi
Infantil Urolithiasis: A Single Center Experience
Ferhat Demir, Sevgi Yavuz, Aysel Kıyak, Gönül Aydoğan, Orhan Korkmaz, Ferhat Sarı
doi: 10.5222/iksst.2014.137  Sayfalar 137 - 141

6.
Dev Nodüler Guatr Nedeni ile Opere Edilen Hastaların İncelenmesi
The Analysis of Patients Who Were Operated With Giant Goiter
Hasan Abuoglu, Mehmet Kamil Yıldız, Mehmet Odabaşı, Emre Gunay, Cengiz Eriş, Erkan Ozkan, Suleyman Atalay, Bülent Kaya, Kaan Meriç, Tolga Müftüoğlu
doi: 10.5222/iksst.2014.142  Sayfalar 142 - 146

OLGU SUNUMU
7.
Yenidoğan Döneminde Tespit Edilen Büyük Abdominal Kist
Large Abdominal Cyst That was Identificated During Neonatal Period
Olcay Işık, Ayla Günlemez, Mine Esin Eruyar, Gülşen Ekingen, Meriban Karadoğan, Mücahit Tan, Funda Çorapcıoğlu
doi: 10.5222/iksst.2014.147  Sayfalar 147 - 151

8.
Nadir Görülen Letal İskelet Displazisi: Roberts-SC Fokomeli Sendromu
A Rare Lethal Skeletal Dysplasia: Roberts-SC Phocomelia Syndrome
Serdar Başaranoğlu, Ali Özler, Neval Yaman Görük, Senem Yaman Tunç, Elif Ağaçayak
doi: 10.5222/iksst.2014.152  Sayfalar 152 - 154

9.
Göğüs Ağrısı ile Başvuran Bir Çocukta Akut Koroner Sendrom Ayırıcı Tanısında Miyoperikardit
Myopericarditis in the Differential Diagnosis of Acute Coronary Syndrome in a Patient Presenting with Chest Pain
Murat Çiftel, İrfan Oğuz Şahin, Osman Yılmaz
doi: 10.5222/iksst.2014.155  Sayfalar 155 - 158

Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale