Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - 2015
Özetleri Göster | << Geri
ARAŞTıRMA
1.
Artan Sezaryen Oranlarını Nasıl Azaltabiliriz? 3 Yıllık Sezaryen verilerimiz eşliğinde değerlendirme.
How can we reduce the increasing primary cesarean rates? Evaluation of our 3-year data of cesarean sections.
Ömer Erkan Yapça, İbrahim Karaca, Tuba Çatma
doi: 10.5222/iksst.2015.097  Sayfalar 97 - 102

2.
İnguinal Herni Nedeni İle Opere Edilen Hastalarda Postoperatif Analjezi Sağlamak İçin Yara Yerine İnfiltre Edilen Bupivakain ve Levobupivakainin Karşılaştırılması
Comparison of The Postoperative Analgesic Effects of Wound Infiltration with Bupivacaine and Levobupivacaine in Patients Undergoing Inguinal Hernia Surgery
Başak Kutluyurdu, Serdar Demirgan, Abdullah Tolga Şitilci, Tolga Totoz, Mustafa Ferhat Çolak, Mehmet Salih Sevdi, Sezen Kumaş Solak, Emine Tozan, Ebru Burcu Demirgan
doi: 10.5222/iksst.2015.103  Sayfalar 103 - 110

3.
Özefagus Atrezili Hastaların Anestezik Yönetimi
The Anesthetic Management of Esophagial Atresia
Melike Korkmaz Toker, Aykan Gülleroğlu, Ayşegül Karabay, Hasan Hüseyin Kılıç, Seyithan Özaydın, Yavuz Demiraran
doi: 10.5222/iksst.2015.111  Sayfalar 111 - 115

4.
Histerektomi klinik endikasyonlarının, histopatolojik tanılarının ve operasyon şeklinin değerlendirilmesi; 3. Basamak referans merkez deneyimi
The evaluation of clinical indications, histopathologic findings and operation routes for hysterectomy; A tertiary referral center experience
Kerem Doğa Seçkin, Mehmet Fatih Karslı, Burak Yücel, Meriç Kabakçı, Pınar Kadiroğulları, Sibel Aslan Barut, Nermin Gündüz, Gökhan Yıldırım
doi: 10.5222/iksst.2015.116  Sayfalar 116 - 120

5.
Öğrenme Eğrisinin Başında Ultrasonografi Eşliğinde İnfraklavikuler Blok Uygulamalarımız
Our Ultrasound Guided  Infraclavicular Block Practice in the Early Stages of Learning Curve
Osman Esen, Mehmet Yılmaz, Elif Atar Gaygusuz, Sema Öncül
doi: 10.5222/iksst.2015.121  Sayfalar 121 - 126

OLGU SUNUMU
6.
Göz ardı Edilen Bir Akut Batın Nedeni: Alt Lob Pnömonisi
An Ignored Disease as a Cause of Acute Abdomen: Lower Lobe Pneumonia
Mehmet Tekin, Çapan Konca, Habip Almış, İbrahim Hakan Bucak, Mehmet Turğut
doi: 10.5222/iksst.2015.127  Sayfalar 127 - 129

7.
Genç olguda genel durum bozukluğu ve bilinç durum değişikliği: Bonzai
Altered mental status and general condition disorder in young case: Bonsai
Hakan Ateş, Recai Dağlı, Nazan Kocaoğlu, İsmail Doğan Konuk
doi: 10.5222/iksst.2015.130  Sayfalar 130 - 132

8.
Genel Anestezi Riski Yüksek Olguda Deksmedetomidin ile Uyanık Kraniyotomi
Dexmedetomidine Sedation in a High-risk Patient During Awake Craniotomy
Mehmet Yılmaz, Osman Esen, Mehmet Hamdi Aytekin, Soner Şahin, Duygu Akalın Oysu
doi: 10.5222/iksst.2015.133  Sayfalar 133 - 136

9.
Miller Fisher sendromu: İki olgu sunumu
Miller Fisher Syndrome: Two case report
Selcen Yaroğlu Kazancı, Gülseren Arslan
doi: 10.5222/iksst.2015.137  Sayfalar 137 - 139

10.
Lineer Skleroderma: Nasıl Tedavi Edelim?
Linear Scleroderma: How Should We Treat?
Ebru Şahin, Ayşegül Şahinsev, Betül İlhan Bayram, Ozan Özkaya
doi: 10.5222/iksst.2015.140  Sayfalar 140 - 143

11.
Ciddi bir ilaç reaksiyonu: Serotonin sendromu
Serious drug reaction: Serotonin syndrome
Ozan Koçak, Coşkun Yarar, Kürşat Bora Çarman, İlhan Işık
doi: 10.5222/iksst.2015.144  Sayfalar 144 - 146

12.
Tetanoz Aşısı Sonrası Gelişen Reaktif Artrit Olgusu
A Case of Reactive Arthritis Developed After Tetanus Vaccine
Fatma Nur Kesiktas, Mucahit Yemisen, Kerem Gün, Murat Uludağ, Bahar Dernek
doi: 10.5222/iksst.2015.147  Sayfalar 147 - 149

13.
Pansitopeniyle başvuran B12 vitamini eksikliği olan bir süt çocuğu
Pancytopenia an infant presenting with vitamin B12 deficiency
Kamuran Karaman, Hatice Tuba Akbayram, Sinan Akbayram, Mesut Garipardıç, Ahmet Fayik Öner
doi: 10.5222/iksst.2015.150  Sayfalar 150 - 152

Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale