Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

: 8 (2)
Cilt: 8  Sayı: 2 - 2016
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Otitis media, sınıflandırma ve tedaviye yaklaşım prensipleri
Otitis media, classification and treatment features
Murat Koçyiğit, Safiye Giran Örtekin, Taliye Çakabay
doi: 10.5222/iksst.2016.065  Sayfalar 65 - 70

2.
Böbrek Biyobelirteçleri: Derleme
Renal Biomarkers: Review
Hüseyin Koçan, Şiir Yıldırım, Enver Özdemir
doi: 10.5222/iksst.2016.071  Sayfalar 71 - 74

ARAŞTıRMA
3.
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniğindeki Bisitopeni Tanılı Çocuk Hastaların Geriye Dönük Klinik ve Etiyolojik Değerlendirilmesi-Tek Merkez Deneyimi
Retrospective Analysis of Children Diagnosed with Bicytopenia Clinically and Etiologically in Kanuni Sultam Süleyman Training and Research Hospital Pediatric Department: A Single Center Experience
Gonca Keskindemirci, Altay Abdullayev, Gönül Aydoğan, Nuray Aktay Ayaz, Deniz Tuğcu, Arzu Akçay, Zafer Şalcıoğlu, Ferhan Akıcı, Helen Bornaun
doi: 10.5222/iksst.2016.075  Sayfalar 75 - 80

4.
Kliniğimizin CVS Tecrübesi ve Sonuçları: Üç Yıllık
Results And Experience Of In Our Clinic: Three Year Analysis
Efser Öztaş, Sibel Özler, Abdullatif Bakır, İpek Savaşçıoğlu Keskin, Dilek Uygur
doi: 10.5222/iksst.2016.081  Sayfalar 81 - 87

5.
Escherichia coli Suşlarından Siprofloksasin, Sefotaksim ve İmipeneme Karşı Üç Farklı Zaman Aralığında Elde Edilen Direnç Oranlarının Karşılaştrılması
A Comparison of The Resistance Ratio Obtained in The Three Different Time Intervals in Escherichia coli Strains Against Ciprofloxacin, Cefotaxime and Imipenem
Selahattin Atmaca, Tuncer Özekinci, Nida Özcan, Kadri Gül
doi: 10.5222/iksst.2016.088  Sayfalar 88 - 92

6.
Kronik Gastritli Hastalarda Helicobakter Pylori Enfeksiyonu ile Cinsiyet, ABO Kan Grupları ve Rhesus Faktör Arası İlişki
The Relationship between Helicobacter Pylori İnfection and Sex, Blood groups and Rhesus Factor at the patients with Chronic Gastritis
Tolga Önder, Nuri Barış Hasbal, Şahin Kahramanca, Turgut Anuk
doi: 10.5222/iksst.2016.093  Sayfalar 93 - 96

7.
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinden Periferik Arter Hastalığı Ön Tanısı ile İstenilen Periferik Arter Renkli Doppler Ultrasonografi Sonuçları ve Hastaların Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Reports of Peripheral Arterial Colour Doppler Ultrasonography and Demographic Characteristics of Patients Admitted to Department of Emergency Medicine of Kanuni Sultan Suleyman Education And Research Hospital with Prediagnosed Periphera
Ayşe Fethiye Kalafat, Tarık Ocak, Utku Murat Kalafat, Mustafa Baştürk, Serkan Doğan, Ali Sağlık
doi: 10.5222/iksst.2016.097  Sayfalar 97 - 101

OLGU SUNUMU
8.
Panretinal Fotokoagulasyon Sonrası Gelişen Diyabetik Papillopatinin İntravitreal Ranibizumab ile Tedavisi: Olgu Sunumu
Diabetic Papillopathy After Panretinal Photocoagulation Treatment With İntravitreal Ranibizumab: A Case Report
Ahmet Ekizoğlu, Nihat Sayın, Mehmet Erdoğan, Sadık Etka Bayramoğlu, Dilbade Yıldız Ekinci
doi: 10.5222/iksst.2016.102  Sayfalar 102 - 105

ARAŞTıRMA
9.
Yutulan Yabancı Cisimlerin Oluşturduğu Gastrointestinal Cerrahi Sorunlar
Formed of ingested foreign bodies Gastrointestinal Surgery Problems
Seyithan Özaydın, Meltem Erol, Süleyman Çelebi, Cemile Başdaş, Ünal Güvenç, Birgül Karaaslan, Serdar Sander
doi: 10.5222/iksst.2016.106  Sayfalar 106 - 110

OLGU SUNUMU
10.
Karın ağrısı olgusu; rektus kılıf hematomu
A case of abdominal pain; rectus sheath hematoma
Mansur Kürşad Erkuran, Arif Duran, Musa Kaya, Hayrettin Meftun Kaptan
doi: 10.5222/iksst.2016.111  Sayfalar 111 - 113

11.
Serebral palsili çocuk hastada süperior mesenter arter (Wilkie) sendromu
Superior mesenteric artery syndrome (Wilkie's syndrome) in child patient with cerebral palsy
Adnan Ayvaz, Ferda Özbay Hoşnut, Mustafa Devran Aybar
doi: 10.5222/iksst.2016.114  Sayfalar 114 - 116

12.
Hallermann-Streiff-François Sendromlu Çocukta Ameliyathane ve Ameliyathane Dışı Anestezi Yönetimi
Anaesthetic Management of a Child with Hallermann–Streiff Syndrome in Remote Location and in Operating Room
Çiğdem Akyol Beyoğlu, Gürcan Güngör, İlhan Beyoğlu, Pervin Sutaş Bozkurt, Yusuf Tunalı, Beyhan Tüysüz
doi: 10.5222/iksst.2016.117  Sayfalar 117 - 120

13.
Primer Apendajitis Epiploika: Nadir Bir Akut Karın Ağrısı Nedeni
Primary Epiploic Appendagitis: A Rare Cause of Acute Abdominal Pain
Yasin Kara, Azamet Cezik, Nail Uzunlulu, Nuri Alper Şahbaz, Yahya Kemal Çalışkan, Mustafa Uygar Kalaycı
doi: 10.5222/iksst.2016.121  Sayfalar 121 - 124

Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale