Cilt No : 13 | Sayı : 1 | Yıl : 2020ISSN 2148-273X | e-ISSN 2667-7458

Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler

: 9 (3)
Cilt: 9  Sayı: 3 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Ototoksik İlaçlar ve İç Kulağa Etkileri
Ototoxic Drugs and Their Effect to Inner Ear
Murat Kocyigit
doi: 10.5222/iksst.2017.091  Sayfalar 91 - 95

ARAŞTıRMA
2.
Mol Hidatiform ve Hidropik Abortus Olgularında Ki-67 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi
Evaluation of Ki-67 Expression in Cases of Hydatidiform Mole and Hydropic Abortion
Rabia Altunbaş, Hacer Uyanıkoglu, Muhammet Emin Güldür, Adnan Incebıyık
doi: 10.5222/iksst.2017.096  Sayfalar 96 - 100

3.
Uterin Serviksin İntraepitelyal Neoplazileri ve Skuamöz Hücreli Karsinomlarında P16, P27, Siklin D1, BCL-2 Ekspresyonlarının Değerlendirilmesi
Evaluation Of P16, P27, Cycline D1, Bcl-2 Expressions In Uterine Cervical Intraepithelial Neoplasia and Skuamous Cell Carcinoma
Bülent Aral, Selver Özekinci, Özben Yalçın
doi: 10.5222/iksst.2017.101  Sayfalar 101 - 106

4.
Kliniğimizin Yüzeyel Parotidektomi Tecrübesi ve Sonuçları: Üç Yıllık Analiz
Results And Experience Of Superficial Parotidectomy In Our Clinic: Three Year Analysis
Murat Koçyiğit, Safiye Giran Örtekin
doi: 10.5222/iksst.2017.107  Sayfalar 107 - 113

5.
Kliniğimizdeki Otit Tanılı Hastaların Geriye Dönük Klinik Değerlendirilmesi
Retrospective Analysis of Patients Diagnosed with Otitis Clinically in Our Clinic
Murat Koçyiğit, Safiye Giran Örtekin
doi: 10.5222/iksst.2017.114  Sayfalar 114 - 120

6.
Intrauterin Umbilikal Arter Doppler Ultrasonografide Akım Kaybı veya Ters Akım Saptanan Preterm IUGR Fetuslarda Nörogelişimsel ve Somatik Büyüme Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Neurodevelopmental and Somatic Growth Outcomes of Premature IUGR Newborns with Absent or Reversed End-diastolic Flow on Umblical Artery Doppler
Öznur Serdaroğlu, Esin Yıldız Aldemir, Sultan Kavuncuoğlu, İbrahim Mert Erbaş, Ali Gedikbaşı
doi: 10.5222/iksst.2017.121  Sayfalar 121 - 128

OLGU SUNUMU
7.
Çocuklarda İnmeden Ne Zaman Şüphelenmeli ve Neler Yapmalıyız?
When Should We Suspect From Stroke In Children And What Should We Do?
Selcen Yaroğlu Kazancı, Emine Ergül Sarı, Sami Hatipoğlu, Lida Bülbül
doi: 10.5222/iksst.2017.129  Sayfalar 129 - 134

Copyright © 2021 İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale